Sykkel

Vi innhenter sykler for de fleste lensmannskontorene på Øvre Romerike. Til enhver tid en bra mengde sykler som savner sin eier.
Skulle din sykkel ha blitt stjålet er det viktig at dere melder dette til Politiet. Og ta gjerne kontakt med oss og hør om din sykkel har kommet inn til oss.

Det avholdes et par ganger i året auksjoner i regi av det lokale lensmannskontor. Følg med i lokalpressen for tid og sted.

Falck sykkelregister

Vi anbefaler at dere registrerer deres sykkel her. Ved et tyveri er det lett å spore eier både for politi, forsikringsselskaper og oss. En sykkel som er merket med oblat virker avskrekkende for tyver, ettersom den viser at sykkelen er registrert og dermed vanskelig å videreselge.
Så gi sykkelen din den beskyttelse den fortjener og sikre den allerede i dag.

Gå inn på falcksykkelregister.no. Kun kr. 399,- for 5 år.